Vanliga Frågor

Allt du behöver veta om OREGON®:s sladdlösa verktygssystem

Motorsåg, modell CS300

 1. Hur länge varar batteriet?

  Ett 4.0Ah batteri varar i upp till 440 kapningar per laddning i grenar med diametrar på 5-7cm. Prestandan kan variera beroende på användarteknik, kedjans skärpa, storlek och träslag. Ett 2,4Ah batteri varar i upp till 250 kapningar under samma förutsättningar. Antalet kapingar minskar avsevärt med ökad gren/stockdiameter.

 2. Vad är skillnaden mellan CS300 och CS250?

  CS300 är utrustad med en borstlös motor som levererar mer vridmoment och ser till så att användaren får mer utfört per laddning. Svärdslängden har ökat från 35cm till 40cm på CS300, och sågen har även utrustats med verktygsfri kedjesträckning. CS300 har behållit det patenterade kedjeslipsystemet PowerSharp® så att du aldrig behöver såga med en slö kedja.

 3. Hur fort kapar sågen?

  Det tar ungefär 3 sekunder att kapa en gren på 7-15cm, och i stockar på 20-25cm tar det ca 18 sekunder. Prestandan varierar beroende på kapteknik, kedjans skärpa och virkets hårdhet.

 4. Vad är PowerSharp® (den röda spaken) och hur fungerar det?

  Motorsågen har ett inbyggt kedjeslipsystem. När kedjan förlorat skärpan och inte sågar snabbt nog, kör sågen på fullgas, dra i den röda spaken i 3-5 sekunder och kedjan blir som ny igen. Räkna med ungefär 10-20 slipningar per PowerSharp® kedja beroende på hur mycket som behöver slipas per tillfälle.

 5. Kan man använda andra andra kedjor än PowerSharp® på sågen?

  Ja, det går att använda andra kedjor på sågen, men det inbyggda kedjeslipsystemet fungerar endast tillsammans med PowerSharp® kedjan. När en annan kedja installeras, demontera slipstenen eftersom andra kedjor än PowerSharp® kan skadas om det röda reglaget aktiveras och slipstenen är installerad. Alla 3/8″ lågprofilkedjor med spårbredd 1.3mm och 56 drivlänkar kan användas som alternativa kedjor.

 6. Kan jag använda ett kortare eller längre svärd på sågen?

  Det är inte rekommenderat att använda ett svärd som är längre än 40cm. Sågen har optimerats för användning av ett 16″ (40cm) svärd. Prestandan kommer att minska med ett längre svärd. Kortare svärd med svärdfäste A041 kan däremot användas på sågen.

 7. Använder sågen olja?

  Ja, användning av sågkedjeolja är nödvändig för smörjning av skärsystemet. OREGON® sågkedjeolja är rekommenderad. Lägg sågen på sidan och fylll på oljebehållaren genom att lossa oljelocket. Kontrollera oljenivån varje gång du laddar batteriet och fyll på vid behov.

 8. Hur sträcker jag kedjan?

  Plocka alltid ur batteriet och använd handskar varje gång du sträcker kedjan. Lossa sidoskyddets låsvred 1.5 varv (moturs) Använd den röda kedjesträckningsringen för att sträcka kedjan, medurs sträcker kedjan. När kedjan nått önskad sträckning, lås fast sidoskyddet med låsvredet.

 9. Hur tar jag ut batteriet?

  För att frigöra batteriet från motorsågen, lyft upp frigöringsreglaget placerat under batteripaketet på höger sida om bakre handtaget.

 10. Kan sågen eller batteriet skadas vid överbelastning?

  Nej. Sågen är utrustad med flera säkerhetssystem som stoppar sågen innan en skada kan uppstå.

Handhållen lövblås, modell BL300

 1. Hur länge räcker batteriet?

  Ett 4.0Ah batteri i upp till 90 minuter när du använder BL300 i lägsta hastighet. Det räcker i 15 minuter vid fullgas, och i 7 minuter med Turbo-knappen aktiverad. Det steglösa gasreglaget hos BL300 ger användaren möjlighet att själv välja hur mycket kraft som behövs för stunden.

 2. Hur mycket låter min lövblås?

  BL300 är konstruerad för att låta så lite som möjligt. Det är inte nödvändigt att använda hörselskydd. Batteridrift och fläktens utfomning ger tillsammans låg ljudnivå: endast 84db vid fullgas.

 3. Varför är mitt blåsrör så svårt att montera?

  För att säkerställa att blåsröret passar verktyget perfekt, är det utformat att sitta väldigt tätt. Säkerställ att riktknopparna på blåsröret ligger i linje med spåren på munstycket.

 4. Hur tar jag ut batteriet?

  För att ta ut batteripaketet från lövblåsen, lyft upp frigöringsknappen som är placerad nedanför batteripaketet ovanför luftintaget.

Stångsåg, modell PS250

 1. Hur länge varar batteriet?

  Ett batteripaket på 4,0 Ah räcker för upp till 500 kapningar av 5–7 cm tjocka grenar per laddning. Effekten kan variera beroende på användarteknik, hur vass kedjan är och träsort. Ett batteripaket på 2,4 Ah räcker för upp till 325 kapningar av grenar i samma storlek. Kapningar per laddningsomgång minskar drastiskt med ökande diameter på träet.

 2. Hur långt kan stångsågen förlängas?

  Stångsågen kan förlängas från 2,2 m till 3,15 m, vilket ger ungefär 4,57 meters räckvidd (när en 178 cm lång person arbetar i 60° vinkel).

 3. Vilka typer av kedjor kan användas med sågen?

  Micro-Lite Narrow-Kerf-kedja med 3/8″ låg profil, 0,043 tum i spårbredd (OREGON® R34, 90SG034G) rekommenderas, men alla kedjor med 3/8″ låg profil och 0,043 tum i spårbredd med 34 drivlänkar passar.

 4. Kan jag montera sågsvärd i en annan storlek på sågen?

  Andra sågsvärd med ett bakre A041-beslag kan monteras på PS250-motorsågen, men det rekommenderas inte och kan ogiltigförklara produktgarantin.

 5. Använder man olja till sågen?

  Ja. Olja för kedjan och sågsvärden krävs för att smörja kapningssystemet ordentligt. OREGON®-olja för svärd och kedja rekommenderas. Placera motorsågen på sidan och fyll oljetanken som man kommer åt genom oljelocket. Kontrollera oljenivån innan varje användningstillfälle och fyll på vid behov.

 6. Är knappen på skyddet till för att spänna kedjan?

  Nej. Sidskyddsknappen spänner sågsvärdet mot motorsågens underrede. Kedjan sträcks ut vid normal användning och emellanåt behöver den spännas åt. Använd en skruvmejsel på skruven för justering av spänningen. Skruven sitter innanför sågsvärdet på motorsågens framsida. På det här sättet justerar man kedjespänningen enligt beskrivningarna i bruksanvisningen.

 7. If I overload the saw, will the battery or saw be damaged?Om jag överbelastar sågen, kommer i så fall batteriet att komma till skada?

  Nej. Stångsågen är utrustad med flera skyddsfunktioner och kommer att sluta att köra innan någon skada har skett.

Trimmer/kantsax, modell ST275

 1. Hur länge varar batteriet?

  Ett batteripaket på 4,0 Ah räcker i ungefär 35–45 minuter på en laddning. Effekten kan variera beroende på användarteknik och vilken typ av gräs eller växter som klipps. Ett batteripaket på 2,4 Ah räcker i ungefär 20–30 minuter på en laddning.

 2. Vad är skillnaden mellan ST250 och ST275?

  Stångsågen kan förlängas från 2,2 m till 3,15 m, vilket ger ungefär 4,57 meters räckvidd (när en 178 cm lång person arbetar i 60° vinkel).

 3. Hur matas tråden fram?

  Trimmern/kantsaxen har ett trimmerhuvud med manuell trådmatning. Stöt trimmerhuvudet i marken för att mata fram tråden medan trimmern/kantsaxen är på.

 4. Måste man ta bort eller öppna trimmerhuvudet för att byta ut tråden?

  Nej. Trimmern/kantsaxen är utrustad med ett enkelt system för påfyllning av trimmerhuvudet. Det är inte nödvändigt att plocka isär huvudet för att fylla på med trimmertråd.

 5. Kan man använda en annan tråd i trimmern/kantsaxen?

  Använd inte tråd med en större diameter eller rund tråd. Trimmern/kantsaxen har designats för att användas med tvinnad 2,0 mm trimmertråd för optimal effekt och körtid. En tråd med större diameter eller en rund tråd kommer att minska effekten och körtiden. ST275 kan dock använda trimmertråd på antingen 2,0 eller 2,4 mm.

 6. Kan andra trimmerhuvuden användas på den här trimmern?

  Nej. ST275 är gjord för att enbart användas med trimmerhuvuden av typen OREGON® ST275.

 7. Kan handtaget justeras?

  Ja. Det främre handtaget på trimmern/kantsaxen är justerbart. Det går att flytta handtaget framåt eller bakåt längs med skaftet tills du har hittat en bekväm position för trimning, röjning eller kanttrimning.

 8. Hur ställer man om verktyget från vanlig trimning till kanttrimning?

  Hur ställer man om verktyget från vanlig trimning till kanttrimning?

 9. Om jag överbelastar trimmern/kantsaxen, kommer i så fall batteriet eller trimmern/kantsaxen att komma till skada?

  Nej. Trimmern/kantsaxen är utrustad med flera skyddsfunktioner och kommer att sluta att köra innan någon skada har skett.

Trimmer, modell ST250

 1. Hur länge varar batteriet?

  Ett batteripaket på 2.4Ah kan räcka i upp till 35 minuter utan laddning. Effekten kan variera beroende på användarteknik och vilken typ av gräs som klipps.

 2. Hur matas tråden fram?

  Trimmern har ett trimmerhuvud med halvautomatisk trådmatning. Stöt trimmerhuvudet i marken för att mata fram tråden medan trimmerhuvudet roterar.

 3. Måste man ta bort trimmerhuvudet för att byta ut tråden?

  Nej. Trimmern är utrustad med ett enkelt system för påfyllning av trimmerhuvudet. Det är inte nödvändigt att plocka isär huvudet för att fylla på med trimmertråd.

 4. Kan man använda en annan tråd i trimmern?

  Använd inte en tråd med en större diameter. Trimmern har designats för att användas med tvinnad 2,0 mm trimmertråd för optimal effekt och körtid. En tråd med större diameter kommer att minska effekten och körtiden.

 5. Kan andra trimmerhuvuden användas på den här trimmern?

  Nej. ST250 är designad för att enbart användas med trimmerhuvuden av typen OREGON® Swift Load.

 6. Kan handtaget justeras?

  Ja. Det främre handtaget på trimmern är justerbart. Det går att flytta handtaget framåt eller bakåt längs med skaftet tills du har hittat en bekväm position för trimning, röjning eller kanttrimning.

 7. Hur ställer man om verktyget från vanlig trimning till kanttrimning?

  Verktyget kan enkelt ställas om från trimning till kanttrimning genom att man helt enkelt fäller ned kantspärren så att den skjuter ut från trimmern och hamnar i rätt läge.

 8. Om jag överbelastar trimmern, kommer i så fall batteriet eller trimmern att komma till skada?

  Nej. Trimmern är utrustad med flera skyddsfunktioner och kommer att sluta att köra innan någon skada har skett.

Motorsågsmodell CS250

 1. Hur länge varar batteriet?

  Ett 2,4 Ah batteripaket räcker för cirka 250 kapningar per laddningsomgång i 5-7 cm diameterkvistar. Effekten kan variera beroende på användarteknik, hur vass kedjan är och träsort. Kapningar per laddningsomgång minskar drastiskt med ökande diameter på träet.

 2. Hur snabbt kapar sågen?

  Med ett 2,4 Ah batteripaket kommer motorsågen att genomföra en kapning i kvistar på 5-7 cm i diameter på en sekund. För kvistar som är 7-15 cm i diameter tar det cirka 4 sekunder för motorsågen, medan stora kapningar på 20-25 cm i diameter tar cirka 25 sekunder. Effekten kan variera beroende på användarteknik, hur vass kedjan är och träets hårdhet.

 3. Vad är PowerSharp® (den röda manöverspaken) och hur fungerar den?

  Motorsågen är försedd med ett integrerat slipningssystem. När kedjan är slö eller inte kapar tillräckligt snabbt, kör motorsågen i full hastighet och dra i den röda manöverspaken i 3 till 5 sekunder, och kedjan kommer att bli som ny. Beroende på hur mycket kedjan skadades innan slipningen kan man förvänta sig 10 till 20 omslipningar för en enskild PowerSharp®-kedja.

 4. Kan en kedja som inte är av typen PowerSharp® användas på sågen?

  Ja. Det går att använda andra kedjor på motorsågen; men den integrerade slipfunktionen fungerar endast med kedjan från PowerSharp®. När man ska installera en annan typ av kedja ska man ta bort slipstenen eftersom kedjor som inte är av PowerSharp®-typ kan skadas om man använder den röda manöverspaken när en slipsten är installerad. OREGON® S52 rekommenderas som en alternativ kedja.

 5. Kan jag placera ett kortare eller längre sågsvärd på sågen?

  Installera inte ett sågsvärd som är längre än 35 cm (14 tum). Motorsågen har utformats för ett 35 cm (14 tum) sågsvärd som optimal längd. Effekten kommer att minska med ett längre sågsvärd. Kortare sågsvärd med en A041 svansinfästning kan installeras i motorsågen.

 6. Använder man olja till sågen?

  Ja. Olja för kedjan och sågsvärden krävs för att smörja kapningssystemet ordentligt. OREGON® olja för svärd och kedja rekommenderas. Placera motorsågen på sidan och fyll oljetanken som man kommer åt genom oljelocket. Kontrollera oljenivån varje gång du laddar batteriet och fyll på efter behov.

 7. Är knappen på skyddet till för att spänna kedjan?

  Nej. Sidskyddsknappen spänner sågsvärdet mot motorsågens underrede. Kedjan sträcks ut vid normal användning och emellanåt behöver den spännas åt. Använd en skruvmejsel på skruven för justering av spänningen. Skruven sitter innanför sågsvärdet på motorsågens framsida. På det här sättet justerar man kedjespänningen enligt beskrivningarna i bruksanvisningen.

 8. Hur tar man ut batteriet?

  För att avlägsna batteripaketet från motorsågen ska man lyfta upp frikopplingsspaken som finns under batteripaketet på höger sida om bakre handtaget.

 9. Om jag överbelastar sågen, kommer i så fall batteriet att komma till skada?

  Nej. Motorsågen är utrustad med flera skyddsfunktioner och kommer att sluta att köra innan någon skada har skett.

Häcksax, modell HT255

 1. Hur länge varar batteriet?

  Ein 2,4 Ah Akkupack hält beim HT255 etwa 60 Minuten Laufzeit. Effekten kan variera beroende på användarteknik och vilken typ av häck som klipps.

 2. Hur startar jag verktyget?

  Greppa främre och bakre handtagen med ett fast grepp och se till att aktivera avtryckaren på det främre handtaget. Dra tillbaka säkringen på det bakre handtaget med din tumme samtidigt som du trycker på gasreglaget tills skärbladen rör sig med önskad hastighet. Häcksaxen kommer inte att starta om inte avtryckaren på det främre handtaget har aktiverats.

 3. Kan bladet slipas eller ersättas?

  Ja. Om skärbladen är slöa kan bladen slipas med en fil. Om slitaget är omfattande finns det ett kit med ersättningsblad.

 4. Hur sköter man bladet på lämpligaste sätt?

  Inspektera skärbladen före varje användning. Försäkra dig om att skärbladen är vassa, att de inte har fått några jack eller slöa kanter, och att de inte hänger upp sig eller fastnar när häcksaxen är igång. Fila regelbundet bort jack och ojämnheter på bladen för att se till att de kan röra sig fritt.

  När du klipper häckar med mycket sav eller i dammiga miljöer, kan ansamlingar av sav och smuts ibland leda till att bladen fastnar. För att motverka att bladen fastnar, rengör bladen med ett tunt lager av flytande silikonsmörjmedel endast på den del av bladen som ska smörjas och rotera sedan bladen lite för att sprida ut smörjmedlet jämnt. Vassa och rörliga skärblad skär lättare än slöa eller kladdiga skärblad.

 5. Om jag överbelastar häcksaxen, kommer i så fall batteriet eller saxen att komma till skada?

  Nej. Häcksaxen är utrustad med flera skyddsfunktioner och kommer att sluta köra innan någon skada har inträffat.

Batteripaket och laddare

 1. Går det att använda OREGON® batteripaket i andra verktyg från OREGON®?

  Ja. Alla OREGON® 36V batteripaket är kompatibla med alla OREGON® 36V verktyg, batterier och laddare.

 2. Hur lång tid tar det att ladda batteriet?

  Ett helt urladdat batteripaket har följande uppskattade laddningstider:

  BATTERIPAKET/C600-BATTERILADDARE / C750-SNABBATTERILADDARE
  B400E 2,4 Ah/120 minuter/30 minuter
  B600E 4,0 Ah/210 minuter/60 minuter
 3. Hur många gånger kan man ladda batteriet?

  Alla OREGON®-batteripaket är byggda med premiumteknik för litiumjonbatterier. Beroende på användning och underhåll kommer OREGON®-batteripaketen att hålla för mellan 500 och 1 000 fulladdningar och urladdningar.

 4. Vilken är skillnaden mellan lithium ion och andra batterier?

  Batterier med lithium ion uppsättning har fyra fördelar jämfört med andra batterier för batteridrivna verktyg.

  • Hög effekttäthet: Lithium ion battericeller har både hög effekt och väger lite
  • Effekt hela tiden: Lithium ion batterier tillhandahåller konstant strömförsörjning hela vägen genom urladdningsskedet
  • Ingen minneseffekt: laddningsunderhåll och fullständig urladdning behövs inte för att bibehålla jämn kapacitet genom hela batteripaketets livstid
  • Alltid redo: lLithium ion batterier håller sig laddade månader i rad när de lämnas utan laddare
 5. Bör batteriladdaren alltid vara inkopplad?

  Batteriladdaren har en integrerad säkerhetskrets som kommer att övervaka och är i viloläge när den inte laddar. Batteriladdaren kan fortsätta att vara inkopplad med eller utan ett batteripaket.

 6. Kan jag lämna mitt batteri i laddaren?

  Ja. Ett 2,4 Ah batteripaket kan lämnas i laddaren under obegränsad tid.

 7. Kan jag sätta ett delvis urladdat batteri i laddaren?

  Ja. Batteripaketets prestanda eller livslängd påverkas inte oavsett vid vilken tidpunkt man väljer att ladda upp 2,4 Ah batteripaketet.

 8. Hur kasserar jag mitt batteripaket?

  Kasta inte Lithium ion batteripaket i hushållssoporna. Elda inte upp batteripaket. Din kommun har mer information om korrekt avfallshantering och återvinning i enlighet med miljöbestämmelser.

 9. Kan jag använda batteriladdaren till att ladda andra batteripaket?

  Nej. OREGON®-batteriladdare kan endast användas för att ladda OREGON®-batteripaket.

 10. Kan jag ladda batteripaketet i någon annan laddare?

  Nej. OREGON®-batteripaket kan endast laddas i OREGON®-batteriladdare.

 11. Kan jag ladda mina OREGON batteripaket om jag använder ett 12V system tillsammans med en DC/AC omvandlare?

  Det finns alternativ tillgängliga på marknaden idag. För att säkerställa att du inte skadar din OREGON produkt rekommenderar vi att du endast använder en DC/AC omvandlare som möter nedanstående specifikationer:

  Inkommande spänningsområde 10.5 – 15 VDC*
  Minsta uteffekt 260 watts
  Överspänningseffekt >300 watts
  Växelströmsfrekvens 50 – 60 Hz
  Utspänningsområde >>90 <130 VAC
  Utgående vågform Ren sinusvåg
  Effektivitet > 80%
  GFCI Utgång Föredragen

  * Fordon och omvandlare avsedda för 24V är okej så länge de möter övriga krav.