Garancija in Servis

Garancija

Blount, Inc. daje za vse registrirana OREGON® baterijska orodja, baterije in polnilnike baterij garancijo za dobo dveh (2) let od datuma nakupa in eno (1) leto v primeru profesionalne uporabe. Ti omejeni garancijski pogoji veljajo za ves sistem brezžičnih orodij izdelanih pod OREGON® blagovno znamko. V garancijski dobi bo Blount brezplačno zamenjal ali popravil prvemu lastniku vsak izdelek ali del izdelka po pregledu s strani podjetja Blount katerega okvara nastane kot posledica napak v materialu ali proizvodnji. Kupec nosi vse stroške pošiljanja in demontaže kateregakoli dela, ki se pošilja za zamenjavo v garanciji.

Servis in Podpora

Kontaktirajte vašega trgovca ali naš oddelek za podporo kupcem na info@PowerNowTools.com za pomoč, dodatno tehnično svetovanje, popravilo ali zamenjavo delov. Zaradi varnosti uporabljajte na žagi samo originalne tovarniške nadomestne dele. Naš servisni center ima zaposleno šolano osebje za učinkovito podporo in pomoč pri nastavitvah, popravilu ali zamenjavo OREGON® baterijskih izdelkov.