Garancija & Servis

Garancija

Blount, Inc. daje garanciju na sve registrovane OREGON® akumulatorske alate, setove baterija, i punjače na period od dve (2) godine od dana kupovine, i jednu (1) godina ako se koristi u komercijalne svrhe. Ova ograničena garancija važi za OREGON® Cordless Tool System brendove proizvedenih proizvoda. Tokom garantnog perioda, Blount će zameniti ili, po svom izboru, popraviti samo za prvobitnog kupca, besplatno, svaki proizvod ili deo za koji se ispostavi nakon ispitivanja od strane kompanije Blount da je neispravan usled neispravnosti materijala i/ili izrade. Kupac će biti odgovoran za sve troškove transporta i svaku cenu uklanjanja bilo kog dela predatog za zamenu pod ovom garancijom.

Servis i Podrška

Kontaktirajte naše odeljenje za pomoć kupcima na info@PowerNowTools.com za pomoć, dodatne tehničke savete, popravku ili rezervne delove. Radi bezbednosti, koristite samo originalne rezervne fabričke delove za motornu testeru. Zaposleni u našem servisnom centru su obučeni da efikasno obezbede dalju podršku i pomoć sa podešavanjima, popravkom ili zamenom svih proizvoda OREGON® akumulatorskih alata.