Εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Blount Inc, εγγυάται όλα τα καταχωρημένα εργαλεία μπαταρίας OREGON®, τις Μπαταρίες και τους Φορτιστές, για μια περίοδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς τους και για ένα (1) έτος εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για επαγγελματικούς σκοπούς. Η περιορισμένη αυτή εγγύηση, αφορά τα εργαλεία μπαταρίας που έχουν κατασκευαστεί από την OREGON® και φέρουν αυτό το όνομα. Κατά την διάρκεια της εγγύησης, η Blount θα αντικαταστήσει ή, κατ’ επιλογήν της, θα επισκευάσει, για τον αρχικό αγοραστή μόνο,δωρεάν, κάθε προϊόν, ή τμήμα αυτού, που θα βρεθεί, μετά από εξέταση από την Blount, ότι είναι ελαττωματικό, στο υλικό ή την κατασκευή. Ο αγοραστής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα μεταφοράς και το τυχόν κόστος αφαίρεσης των τμημάτων εκείνων που πρόκειται να αντικατασταθούν, στα πλαίσια αυτής της εγγύησης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για οποιαδήποτε βοήθεια, απορία, επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκευές και ανταλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 210-5193100. Για την ασφάλεια σας, χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Είμαστε στην διάθεσή σας, για να σας εξυπηρετήσουμε κάθε στιγμή, για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας σχετικά με τα εργαλεία μπαταρίας OREGON® 36V.