Sekretesspolicy

Vi respekterar och skyddar dina privata uppgifter. Många besökare är oroliga över de uppgifter de lämnar till oss och vad de används till. Den här policyn har tagits fram för att stilla den oron.

Uppgifter som kan identifiera enskilda personer, såsom namn och telefonnummer samlas bara in frivilligt. Vi samlar in de uppgifterna för att få en bättre förståelse för dina behov och för att kunna erbjuda bättre service i allmänhet. De delas INTE med någon utanför OREGON® eller med våra återförsäljare.

Vi använder inte de här uppgifterna i några andra syften än för att svara på meddelanden du har skickat eller för att skicka ut reklam som vi tror skulle kunna intressera dig. Det kan hända att vi kontaktar dig om du har ringt oss, skickat e-post eller bett om att skrivas upp på listan för våra nyhetsbrev.

Den här policyn kan komma att uppdateras, så se till att läsa den då och då.