Privacybeleid

Wij beloven hierbij om uw privacy te respecteren en te beschermen. Veel bezoekers van onze site zijn bezorgd om de informatie die ze ons bezorgen en het gebruik dat van die informatie wordt gemaakt. Dit beleid werd uitgewerkt om die zorgen weg te nemen.

Persoonlijk identificeerbare informatie, zoals namen en telefoonnummers, wordt alleen op vrijwillige basis verzameld bij individuele gebruikers. Die informatie wordt verzameld om ons een duidelijker zicht te bieden op uw behoeften en om een betere algemene dienst te verlenen. Ze wordt NIET gedeeld met iemand die geen deel uitmaakt van OREGON® of onze commerciële vertegenwoordigers.

Wij gebruiken deze informatie voor geen enkel ander doel dan om te reageren op het bericht dat u ons hebt gestuurd of om marketingmateriaal aan u te bezorgen waarin u volgens ons geïnteresseerd zou kunnen zijn. Het is mogelijk dat wij af en toe contact met u opnemen als u ons hebt getelefoneerd, als u een mailbericht naar ons hebt gestuurd of als u ons hebt gevraagd om u op de mailinglist voor de newsletter op te nemen.

Het is mogelijk dat dit beleid regelmatig wordt geüpdatet; raadpleeg het dan ook regelmatig.